روانشناسی سازمانی مثبت گرا

روانشناسی سازمانی مثبت گرا و خلق مزیت رقابتی پایدار

ارائه دهنده دکتر محمد فروهر در دسته بندی  مدیریت کسب و کار

روانشناسی سازمانی مثبت گرا و خلق مزیت رقابتی پایدار

این وب یاد دریچه ای است به سوی مفاهیم نوین مدیریت و رفتارسازمانی که به واسطه آن خلق مزیت رقابتی پایدار از طریق ظرفیتهای مثبت روانشناختی کارکنان و رهبران میسر میشود. در این وب یاد درخصوص مفاهیم بنیادین و کلیدی روانشناسی مثبت گرا در محیط کسب و کار و زندگی شخصی و دست یابی به عملکرد فوق العاده صحبت میشود.

درس های این وب‌یاد

11

روانشناسی مثبت گرا

9

زمینه های کاربر روانشناسی مثبت گرا

6

روانشناسی سازمانی مثبت گرا

10

سرمایه روانشناختی

14

رهبری مثبت گرا

11

سایر مفاهیم

معرفی ارائه کننده

محمد فروهر
دکتر محمد فروهر
مترجم، نویسنده محقق، مربی و درعرصه روانشناسی سازمانی مثبت گرا

من محمد فروهر دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی هستم و افتخاری است که از دنیای مجازی فرصتی می یابم که در خدمت شما خوبان باشم...و بی تردید هر پیشرفت و گام موفقی بی لطف و پشتیبانی و بازخوردهای سازنده شما میسر نبوده و نیست، و به این جهت مشتقانه منتظر دریافت بازخوردهای شما خوبان هستم.

نظرات کاربران
2

مهدی دهقانی
عدم ارائه جذاب و تسلت در بيان موضوع
مجید سرخابی
پیشنهاد می کنم اساتید به مباحث کاملا مسلط باشند و چکیده ای از محتوا را با جملات خودشان تبیین نمایند و از روخوانی پرهیز شود. همچنین استفاده از اینفوگراف و اسلاید های فول اسکرین هنگام توضیح استاد بسیار سودمند میباشد . موفق باشید