1 اخبار رسمی

اخبار رسمی

http://akhbarrasmi.com/

پلتفرم انتشار و توزیع اخبار کسب و کارها در رسانه‌ها

«اخبار رسمی»، نخستین پلتفرم تولید و توزیع محتوای ایرانی است که به کسب وکارها کمک می‌‎کند از ابزار روابط عمومی، خبرسازی و مدیریت ارتباط با رسانه، به بهترین نحو برای برندسازی و ترویج محصولات و خدمات خود بهره گیرند. شرکت ها با استفاده از امکانات «اخبار رسمی»، می توانند خبرهایی با استاندارد بالا تولید کرده و سپس توسط سیستم توزیع یکپارچه و هدفمند آن، اخبار خود را در بین رسانه‌ها، خبرنگاران و کارشناسان صنایع، توزیع و سپس بازتاب‌های اخبار خود را جمع‌آوری کنند. «اخبار رسمی» منبع موثق و دست اول اخبار شرکت های ایرانی است و مطالب را تنها پس از تایید شرکت ها منتشر و توزیع می نماید.