فرهنگ و هنر

شاید ساده‌ترین تعریف از هنر این باشد که هنر مجموعه‌ای از آثار یا فرآیندهای ساخت انسان است که در جهت اثرگذاری بر عواطف، احساسات و هوش انسانی و یا به منظور انتقال یک معنا یا مفهوم خلق می‌شوند. و فرهنگ نیز راهکارهای موجود و شایع در یک جامعه است برای رفع هرگونه نیاز واقعی یا غیر واقعی. با توجه با این تعاریف، واضح است که این دو کلمه مجموعه بسیار زیادی از اتفاقات، کنش‌ها و روفتارهای انسان را در بر می‌گیرد. امروزه با درک این موضوع که فرهنگ، زیرساختی است که با بنای آن می‌توان روال حرکت یک جامعه را مشخص کرد، اهمیت بسیاری پیدا کرده است و از طرفی از آنجایی که پیشرفت علم و تکنولوژی زندگی انسان‌ها را سریع، خشک و ماشینی کرده، تمایل به هنر به عنوان دنیایی رهاتر و حتی دنیای در تقابل با اتفاقات خشک و ماشینی امروزی، افزایش پیدا کرده است. انسان‌‌ها در اعتراض به وضعیت و واقعیت موجود، به دنیای تخیل خود پناه می‌برند و هنر به آن‌ها این امکان را می‌دهد که دنیای تخیل خود را با زبان هنری تبدیل به یک تولید هنری کرده و آن را در دنیای واقعی بروز دهند. کاملا مشخص است که این دو مقوله، کاملا درهم تنیده و تابع یکدیگر هستند. در این دسته از ویدیوهای آموزشی وب‌یاد، دوره‌های آموزشی در زمینه‌های هنری و فرهنگی مختلف ارائه خواهد شد، زیرا که ما اعتقاد داریم تعالی در هنر و فرهنگ بیش از هر چیزی نیاز به یادگیری و آموزش دارد.

وب‌یادی ایجاد نشده