ابعاد معرفتی شهروندشدگی در نظریات کانت

درس گفتار پنجم از دوره "از کانت تا هگل" دکتر جواد طباطبایی

ارائه دهنده دکتر سید جواد طباطبایی   و   موسسه بهاران خرد و اندیشه در دسته بندی  فرهنگ و هنر

درس گفتار پنجم از دوره "از کانت تا هگل" دکتر جواد طباطبایی

در ادامه ی سری مباحث «ایده آلیسم آلمانی» استاد طباطبایی به ترجمه و تشریح قسمت های اصلی کتاب «آموزه های حق کانت» (بندهای43،44 و 45) پرداختند. در این راستا دو مقوله ی اساسی در آموزه های حقوقی کانت را که در ذیل حقوق عمومی قرار می گیرند، یعنی 1- حقوق سیاسی 2- حقوق عام ملل را مورد عطف توجه و مداقه قرار دادند و این دو اصطلاح را یکی از پایه های اساسی برای درک آموزه های حقوق در هر صورتی از آن دانستند، و شرح تکوینی این دو اصطلاح را بیان کردند. در ادامه به ابعاد دیگر گذار از وضع طبیعی به وضع حقوقی نگاهی داشتند و مفهوم جمهوریت و جایگاه آن در اندیشه و بیان کانت را مشخص کردند. همچنین ایشان یکی از خاستگاه های اساسی اندیشه ی حقوقی کانت را رُم و قوانینش دانستند، و این مهم که رُمی ها یونانی می اندیشیدند و بر این اساس رویکردی هم به آرای افلاطون و ارسطو درباره ی مفاهیمی چون حکومت و شهروندی داشتند. سپس آرای ژان ژاک روسو یکی دیگر از ارکان مهم اندیشه های کانت و اساساً ایده آلیسم آلمانی بررسی شد، و این که کانت برخلاف روسو که به نوعی انقلاب برای رسیدن یا بازگشت به وضعیت تباه نشده ی انسان طبیعی به منظور رسیدن به آزادی های آن اُسوه ی اولیه اعتقاد داشت، (کانت) به اصلاحات بینهایت برای رسیدن به وضع حقوقی ای که در آن همان قدر آزاد باشیم که مدنظر روسو بود باور داشت. در بخش پایانی این جلسه استاد به شرح شناخت وضعیت و استحاله انسان از شکل اولیه به سمت صورت شهروند بودگی و ساحت قانونگذاری پرداختند.

درس های این وب‌یاد

8

بخش اول

6

بخش دوم

7

بخش سوم

4

بخش چهارم

5

بخش پنجم

4

بخش ششم

7

بخش هفتم

9

بخش هشتم

10

بخش نهم

8

بخش دهم

7

بخش یازدهم

7

بخش دوازدهم

9

بخش سیزدهم

لطفا صبر کنید ...

معرفی ارائه کننده

سید جواد طباطبایی
دکتر سید جواد طباطبایی
پژوهشگر فلسفه و تاریخ و سیاست

دکتر سید جواد طباطبایی متولد 1324 در شهر تبریز هستند. ایشان دارای لیسانس حقوق از دانشگاه تهران هستند و در سال 1363 با نوشتن رساله‌ای درباب «تکوین اندیشه سیاسی هگل جوان» با دریافت درجه ممتاز از دانشگاه سوربن فراانسه فارغ التحصیل شدند. هم اکنون عضو هیئت علمی دائره المعارف بزرگ اسلامی هستند. دکتر طباطبایی دارای تالیفات و ترجمه‌های متعدد است. از جمله تالیفات ایشان می‌توان به درآمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، زوال اندیشه سیاسی در ایران، ابن‌خلدون و علوم اجتماعی، خواجه نظام الملک، تاملی در باره ایران و تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا اشاره کرد.

معرفی برگزار کننده

موسسه بهاران خرد و اندیشه
موسسه بهاران خرد و اندیشه
برگزارکننده رویدادهای متعدد در حوزه ادبیات و مطالعات بین رشته ای

موسسه بهاران، موسسه ای خصوصی است که فعالیتش را از سال 1392 شروع کرده است. این موسسه برگزارکننده کارگاه ، نشست و رویدادهای متعددی در حوزه ادبیات و مطالعات بین ارشته ای بوده است. بهاران می کوشد با در اختیار داشتن امکانات بسیار خوبی از قبیل خوانش خانه ساعدی (اولین سالن تخصصی نمایشنامه خوانی) و پلاتو آف (با مساحتی بالغ بر پنجاه متر مربع) و برگزاری رویدادهای متنوعی ازجمله جلسات نقد فیلم و کتاب و ... به کانونی برای تامین برخی نیازهای فرهنگی مخاطبان این حوزه ها بدل شود و با تاکید بر ماهیت بینارشته ای بودن از ادبیات و اندیشه به هنر و سایر رشته های علوم انسانی نقب بزند.

نظرات کاربران
5

پوریا شریفیان
بحث با روال بسیار اصول و منطقی، از دکتر طباطبایی بسیار سپاسگزارم