اجتماع حقوقی محکوم به دموکراسی است

درس‌گفتار هفتم از دوره دکتر جواد طباطبایی «از کانت تا هگل»

ارائه دهنده دکتر سید جواد طباطبایی   و   موسسه بهاران خرد و اندیشه در دسته بندی  فرهنگ و هنر

درس‌گفتار هفتم از دوره دکتر جواد طباطبایی «از کانت تا هگل»

در این جلسه استاد طباطبائی بندهای 47، 49و 51 از کتاب «آموزه‌های حق» امانوئل کانت را ترجمه کردند و شرح تفصیلی درباره‌ی آن ارائه دادند. از مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسه تبیین سه شیوه‌ی و صورت حکومتی و دولتی بود که در آرای حقوقی کانت (بند 51) آمده است؛ این سه شیوه عبارت‌اند از:
  • خودکامه (یک نفره)
  • الیگارشی
  • دموکراسی

کانت بنا به احتجاجات عقلانی و فلسفی‌ای که برمی‌شمارد، برترین نوع و صورت دولت و حکومت را برای انسان دموکراسی می‌داند، زیرا حکومتی از نوع شاه که استبدادی است، در آن افراد به مانند کودکان صغیر تلقی می‌شوند که نیاز به مراقبت دارند و در نتیجه نمی‌توانند در تصویب قانون و توزیع آن سهیم باشند. در ادامه ریشه‌های مبحث اجتماع حقوقی و شهروندی و در اصل کشور بودگی ‌(commonwealth) را از آرای ارسطو تا مبنایی که لوئی ششم، پادشاه فرانسه بنا نهاد تا از زیر سیطره‌ی کلیسا بیرون آید، مشخص گردید. در بخش پایانی بند 49 از کتاب مذکور که مربوط به مقوله تفکیک قوا در دولت حقوقی است، پرداخته شد و این مهم بیان گردید که در یک اجتماع حقوقی از نگاه کانت قوای سه گانه باید در عین استقلال داشتن، مکمل یکدیگر نیز باشند. همچنین این امر از آرای کانت تببین شد که افراد در یک اجتماع حقوقی حق شورش و قیام ندارند زیرا مردم در انقلاب تبدیل به قوه‌ی مجریه می‌شوند، و این امر به تشکیل فئودالیته‌ها می‌انجامد؛ مردم می‌توانند از راه مقاومت‌های مدنی و از طریق مجلس به دولت فشار بیاورند تا مطالبات خود را بدست آورند؛ و اگر با این روش نتوانند حصول مطالبات خود را عملی سازند، از طریق مقاومت مدنی می‌توانند اقدام کنند. این جلسه آخرین کلاس از مباحث آموزه‌های حقوقی کانت بود، و از جلسه بعد آرای یکی دیگر از فیلسوف‌های مهم نحله و فلسفه‌ی «ایده‌آلیسم آلمانی» به نام «یوهان گوتلیب فیشته» شرح و بسط داده خواهد شد.

درس های این وب‌یاد

10

بخش اول

7

بخش دوم

5

بخش سوم

6

بخش چهارم

5

بخش پنجم

5

بخش ششم

4

بخش هفتم

6

بخش هشتم

6

بخش نهم

6

بخش دهم

10

بخش یازدهم

8

بخش دوازدهم

9

بخش سیزدهم

10

بخش چهاردهم

4

بخش پانزدهم

لطفا صبر کنید ...

معرفی ارائه کننده

سید جواد طباطبایی
دکتر سید جواد طباطبایی
پژوهشگر فلسفه و تاریخ و سیاست

دکتر سید جواد طباطبایی متولد 1324 در شهر تبریز هستند. ایشان دارای لیسانس حقوق از دانشگاه تهران هستند و در سال 1363 با نوشتن رساله‌ای درباب «تکوین اندیشه سیاسی هگل جوان» با دریافت درجه ممتاز از دانشگاه سوربن فراانسه فارغ التحصیل شدند. هم اکنون عضو هیئت علمی دائره المعارف بزرگ اسلامی هستند. دکتر طباطبایی دارای تالیفات و ترجمه‌های متعدد است. از جمله تالیفات ایشان می‌توان به درآمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، زوال اندیشه سیاسی در ایران، ابن‌خلدون و علوم اجتماعی، خواجه نظام الملک، تاملی در باره ایران و تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا اشاره کرد.

معرفی برگزار کننده

موسسه بهاران خرد و اندیشه
موسسه بهاران خرد و اندیشه
برگزارکننده رویدادهای متعدد در حوزه ادبیات و مطالعات بین رشته ای

موسسه بهاران، موسسه ای خصوصی است که فعالیتش را از سال 1392 شروع کرده است. این موسسه برگزارکننده کارگاه ، نشست و رویدادهای متعددی در حوزه ادبیات و مطالعات بین ارشته ای بوده است. بهاران می کوشد با در اختیار داشتن امکانات بسیار خوبی از قبیل خوانش خانه ساعدی (اولین سالن تخصصی نمایشنامه خوانی) و پلاتو آف (با مساحتی بالغ بر پنجاه متر مربع) و برگزاری رویدادهای متنوعی ازجمله جلسات نقد فیلم و کتاب و ... به کانونی برای تامین برخی نیازهای فرهنگی مخاطبان این حوزه ها بدل شود و با تاکید بر ماهیت بینارشته ای بودن از ادبیات و اندیشه به هنر و سایر رشته های علوم انسانی نقب بزند.

نظرات کاربران