مزیتها برای ارائه دهندگان

مزیتها برای ارائه دهندگان

  • برای ارضای علاقمندی خود به تدریس، نیازی به جستجوی موسسه و یا آموزشگاه و طی کردن مراحل اداری پیچیده ندارید
  • بدون نیاز به تخصص در زمینه فناوری اطلاعات، دوره آموزشی آنلاین خود را در مدت چند دقیقه ایجاد کنید
  • با به اشتراک‌گذاری دانش در وب‌یاد، شهرت خود را افزایش دهید
  • می‌توانید به مخاطبین بسیار گسترده و فراتر از محدودیت‌های جغرافیایی دسترسی داشته باشید
  • درآمدی جانبی (یا حتی اصلی) برای خود ایجاد کنید
  • با ایجاد وب‌یادهای رایگان، به گسترش آگاهی و دانایی در کشور خود کمک کنید