مصاحبه شغلی

راه‌های موفقیت در مصاحبه شغلی

راه‌های موفقیت در مصاحبه شغلی

اکثر ما با موضوع مصاحبه شغلی برخورد خواهیم داشت و قطعا این موضوع از اهمیتی ویژه‌ای برای ما برخوردار است. اما حس و فکر ما در مقابل مصاحبه شغلی چیست؟ اکثرا ترس. ما می‌ترسیم از حرف‌هایی که باید در این مصاحبه بزنیم. ما از این که به ما شغلی داده خواهد شد یا خیر می‌ترسیم. ما از قضاوت مصاحبه کننده می‌ترسیم. چرا انقدر می‌ترسیم؟ چون نسبت به این که در یک مصاحبه شغلی چه باید کرد آگاه نیستیم. عدم آگاهی در هر چیزی سبب ایجاد ترس می‌شود.

اغلب ما برای مصاحبه شغلی به چه چیزی فکر می‌کنیم؟ چه سابقه‌ای داشته‌ایم، چه تحصیلاتی داشته‌ایم. چگونه بگوییم که آدم متخصصی هستیم، چه سوالاتی را ممکن است نتوانیم پاسخ دهیم اگر پاسخی نداشتیم چه اقدامی بکنیم و از این قبیل پرسش‌ها. همه این موارد مهم است اما بسیاری موارد وجود دارد که اصلا به آن‌ها فکر نمی‌کنیم در صورتی که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند.

  1. اکثر مطالعات نشان می‌دهند اولین برخورد بیشتر از آنچه فکر می‌کنید مهم است. تاثیر اولیه، مهم‌ترین بخش مصاحبه شغلی است و هنگامی‌که این تاثیر ایجاد شد به سختی می‌توان آن را تغییر داد. برای اثربخشی اولین برخورد، با توجه به اینکه دوست دارید چطور فردی دیده شوید، گفتگو را با جملاتی که قبلاً تمرین کرده‌اید شروع کنید. همه چیز، مثل دست دادن، زبان بدن، و ظاهرتان مهم است. در واقع هوا نیز مهم است. اگر حق انتخاب دارید، زمان مصاحبه را صبح بگذارید. مطالعات نشان می‌دهند افراد چیزهایی را که اول می‌بینند ترجیح می‌دهند و وقتی کار زیادی برای انجام ندارند احتمال «بله» گفتن‌شان بیشتر است.
  2. رابرت کیالدینی (Robert Cialdini ) کارشناس کاریابی، می‌گوید: یک تکنیک خوب این است که از مصاحبه‌کننده بخواهید برایتان توضیح دهد آن‌ها برای چه کاری می‌خواهند شما را استخدام کنند. این کار تاثیر خوبی بر مصاحبه‌کننده می‌گذارد و راجع به شما نظر مثبتی پیدا می‌کند.

اما این تنها تکنیک نیست. شاید بهتر باشد چند نکته اساسی را بیان کنیم و خود شما به جزئیات آن‌ها فکر کنید:

  • استفاده از داستان و حکایت و استعاره
  • نشان دادن اصول اخلاقی
  • به اشتراک گذاشتن احساساتِ گروهی
  • با اعتماد به نفس ارتباط برقرار کردن
  • استفاده از شیوه‌های بیانی مانند مقایسه.
  • سوال پرسیدن همراه با فنون غیرزبانی مثل زبان بدن، حالت صورت و لحن صدای سرزنده.
  • و سرانجام استرس نداشته باشید. افراد بیکار شادتر از شاغلینی هستند که شغلی دارند که دوستش ندارند، نیازی نیست که برای از دست دادن هرشغلی استرس داشته باشید.

لذت یک مصاحبه شغلی

Leave a reply