مهربان

چه اتفاقی می‌افتد وقتی که فراموش می‌کنیم مهربان باشیم؟

چه اتفاقی می‌افتد وقتی که فراموش می‌کنیم مهربان باشیم؟

به ذهن اکثر ما حتی این فکر خطور نمی‌کند که افراد دیگر را به صورت فیزیکی آزار دهیم. بسیاری از ما وقتی که شکستن پای کسی یا در رفتن انگشتی را ببینیم، احساس درد و انزجار درونی می‌کنیم. برای کسانی که بسیار همدرد و همدل هستند، اتفاقی رخ می‌دهد که به آن هم حسی آینه‌ای می‌گویند؛ در این حالت فرد کاملاً درد فیزیکی طرف مقابل را همانگونه که فرد مجروح درد را تجربه می کند، احساس می‌کند.

اما چه اتفاقی می‌افتد وقتی که شما به آزار دادن احساسی فرد دیگری فکر می‌کنید یا وقتی که احساس درد عاطفی را در فرد دیگری می‌بینید؟ آیا ما در این حالت هم مانند درد فیزیکی عکس العمل نشان می‌دهیم؟

 تحقیقات بسیار زیادی به این پی‌بردند که درد اجتماعی – دردی که بر اثر از دست دادن یا پس زده شدن ایجاد می‌شود- بخش‌هایی از مغز را فعال می‌کند که به درد فیزیکی مرتبط هستند. در آزمایشات معمولاً افراد مورد بررسی را از لحاظ اجتماعی منزوی می‌کنند (معمولاً یک بازی پرتاب توپ مجازی است که در آن پس از مدت کوتاهی کسی توپ را به فرد مورد بررسی پاس نمی‌دهد) و در طول این انزوای اجتماعی از مغز فرد اسکن انجام می‌دهند. دانشمندان عصب شناس با انجام این تحقیقات به این نتیجه رسیدند که احساس انزوای اجتماعی دقیقاً بخش‌هایی از مغز را فعال می‌کند که در احساس درد فیزیکی فعال می‌شوند.

این تحقیقات به خوبی به ما یادآوری می‌کنند که در تعاملات‌مان با دیگران دقت و احتیاط داشته باشیم. درحالیکه مرگ، طرد شدن و شکستن قلب بخشی از زندگی همه ماست، اما ما این توانایی را داریم که باعث درد واقعی احساسی در دیگران شویم، چه با نیت و قصد قبلی و چه سهواً.

ما معمولاً از ایجاد درد فیزیکی در دیگران اجتناب می‌کنیم؛ اما چرا در تعاملات اجتماعی‌مان بسیار زیاد متفاوت عمل می‌کنیم؟ ما با مهربان بودن و برقراری ارتباط اثربخش و دقت در زمان تعاملاتمان، می توانیم از گفتگوهایی که بعداً از آنها پشیمان خواهیم شد، اجتناب کنیم و درجای‌که واقعاً نیازی نیست، به دیگران صدمه احساسی نزنیم.


ویدیوهای آموزشی مرتبط

ارتباط اثربخش

مهارت ‌های برقراری ارتباط موثر

ارتباط اثربخش با کودک


تگ هامهربان

Leave a reply