رهنمود پروژه النا

معرفی و تشریح اجزای رهنمود پروژه النا؛ راهنمایی کامل برای فعالیتهای مدیریت پروژه

ارائه دهنده دکتر سیامک حاجی یخچالی در دسته بندی  مدیریت کسب و کار

معرفی و تشریح اجزای رهنمود پروژه النا؛ راهنمایی کامل برای فعالیتهای مدیریت پروژه

رهنمود پروژه النا، یک نظام ساختار یافته و مرجع برای راهبری و مدیریت پروژه است. رهنمود پروژه النا اصول، مفاهیم، فرآیندها و ابزارهای مورد نیاز راهبری و مدیریت پروژه ها به همراه نحوه به کارگیری آنها در پروژه ها با ویژگی های مختلف را تشریح می کند.
این وب یاد بر اساس فیلمهای ضبط شده از یک کارگاه 5 روزه حضوری ایجاد شده است.

درس های این وب‌یاد

تعاریف پروژه، طرح و پورتفولیو

8

تعریف پروژه

8

تعریف طرح

9

تعریف پورتفولیو

مراحل پروژه

11

سطوح پروژه در سازمان

6

دوران حیات پروژه

13

مراحل فنی پروژه

9

پیگیری سریع

11

مراحل راهبری پروژه

8

ویژگیهای دوران حیات پروژه

11

طول و تعداد مراحل حیات پروژه

سازماندهی پروژه

9

سازماندهی پروژه

10

نقش، وظیفه و پاسخگویی

13

ساختار سازمانی پروژه (1)

12

ساختار سازمانی پروژه (2)

4

ارتباط ساختار سازمانی با پیمانکار و کارفرما

18

متناسب سازی

مفاهیم ریسک، رخداد و موارد خاص

7

تشریح مفاهیم ریسک، رخداد و موارد خاص

6

تفاوتهای ریسک، رخداد، مورد خاص، تغییر، ادعا و اختلاف

4

اقدامات پیشگیرانه و واکنشی

9

ریسک

3

رخداد

13

تغییر و مورد خاص

10

کارکردهای مفاهیم ریسک، رخداد و موارد خاص

6

ادعا

3

نحوه مدیریت ریسک، رخداد و موارد خاص در سطوح پروژه

مستندات پروژه

8

برنامه پروژه - برنامه مبنا

10

برنامه مبنا - کار با نرم افزار

8

تفاوت تنظیم برنامه مبنا با به روز رسانی برنامه پروژه

6

اسناد مصوب پروژه - برنامه

15

انواع برنامه مبنا در پروژه

6

برنامه جامع پروژه

4

اسناد مصوب پروژه - حکم

16

گزارشات پروژه

2

مروری بر اسناد پروژه

17

سوابق پروژه

7

مدیریت پیکر بندی

13

سطوح پیکر بندی در پروژه

خط مشی

5

خط مشی برنامه ریزی پروژه

3

خط مشی ریسک پروژه

3

خط مشی کیفیت پروژه

4

خط مشی رخداد ها و ارتباطات پروژه

8

اسناد بالا دستی

6

خط مشی سبد یا حاکمیت پروژه

11

متناسب سازی و نمونه های آن در پروژه

تیم پروژه

11

کارگاه 1 - شرح وظایف و مسئولیت های تیم پروژه

4

کارگاه گردش مستندات در پروژه هنگام وقوع موارد خاص مرتبط با هزینه و کیفیت

16

کارگاه گردش مستندات در پروژه هنگام وقوع موارد خاص زمانی

7

کارگاه گردش مستندات هنگام وقوع موارد از بالا به پایین

19

کارگاه2 - شرح وظایف و مسئولیت های تیم پروژه

5

ادامه کارگاه- شرح وظایف و مسئولیت های تیم پروژه

مروری بر رهنمود پروژه النا

8

فضای چند وجهی مدیریت پروژه

9

فرآیند های مدیریت پروژه

6

اصول مدیریت پروژه - متناسب سازی

9

مسیر گردش مستندات و فرآیندها در رهنمود پروژه النا

4

شرح وظایف تیم پروژه

ساختار تفکیکی اقلام قابل تحویل

13

ساختار تفکیک عمل در پروژه

9

تعریف فعالیتهای پروژه (ماتریس محدوده)

6

مثالی از فهرست فعالیتهای پروژه

6

تعداد فعالیتها در ساختار تفکیک عمل

4

فعالیت کارگاهی: تعداد فعالیتها بر اساس ساختار تفکیک اقلام قابل تحویل

12

یک پروژه ، یک نقشه (برنامه پروژه، مرحله و بسته کاری)

10

فعالیت کارگاهی: تعریف فعالیتها در نرم افزار

5

نکات تکمیلی مفهوم برنامه ریزی

3

برآورد در پروژه

9

ارتباط بین برآورد زمان، هزینه و منابع در پروژه

10

تکنیک های برآورد

11

مقایسه بین تکنیک های برآورد

6

ارتباط گزارش مورد خاص و فهرست ریسک با برآورد

1

ارتباط بین خط مشی برنامه ریزی با برآورد

4

مروری بر مستندات پروژه

10

تعیین محدوده پروژه

8

ابزارهای تعیین محدوده پروژه - ساختار تقکیک اقلام قابل تحویل

6

رویکردهای تفکیک پروژه

17

فعالیت کارگاهی: تدوین ساختار تفکیک اقلام قابل تحویل

8

اصول تدوین ساختار تفکیک اقلام قابل تحویل

10

کد گذاری اقلام قابل تحویل با استفاده از ساختار تفکیک

3

بررسی و ارزیابی صحت ساختار تفکیک اقلام قابل تحویل

5

تفاوت بین شناسنامه اقلام قابل تحویل و شناسنامه پروژه

هزینه در پروژه

13

ارتباط هزینه و منابع پروژه با برنامه زمانبندی

6

تفاوت هزینه با بودجه پروژه

11

نحوه ترسیم خط مبنای عملکرد هزینه

12

مثالی از ترسیم نمودارهای عملکرد هزینه در پروژه

6

نمودار های مختلف برای عملکرد هزینه و ارتباط تامین نقدینگی با آن ها

7

نمودار تامین نقدینگی پروژه و ارتباط آن با نمودار هزینه و برنامه زمانبندی

15

تطبیق حدود نقدینگی

مسئولیت ها و شرح وظایف

11

معرفی ماتریس های مختلف تخصیص مسئولیت

16

فعالیت کارگاهی: تکمیل ماتریس ابجد

15

ارتباط ماتریس تخصیص مسئولیت ها با فرایند های پروژه

10

کاربرد ماتریس ابجد در نوشتن شرح وظایف

12

انواع حالت های رخ دادن برنامه مورد خاص

ریسک در پروژه

8

فهرست ریسک پروژه و ارتباط آن با برنامه ریزی

7

گامهای مفهوم ریسک

منابع در پروژه

11

تاثیر منابع در زمانبندی پروژه

13

ساختار تفکیک منابع

9

برنامه زمانبندی با محدودیت منابع - مطالعه موردی

5

تخصیص منابع با مثال

4

تسطیح منابع

17

ضمانت اجرایی برنامه

فرایند برنامه ریزی

16

فرایند های برنامه ریزی

8

کار با نرم افزار- برنامه زمانبندی

سنجش پیشرفت پروژه

12

سنجش پیشرفت پروژه از زوایای مختلف

4

دریافت داده های پیشرفت (مانیتورینگ)

6

محاسبه درصد پیشرفت پروژه (پیشرفت زمانی)

3

محاسبه درصد پیشرفت پروژه (پیشرفت فیزیکی )

9

محاسبه درصد پیشرفت پروژه (پیشرفت بر اساس هزینه، وضعیت و مراحل پیشرفت)

4

مقایسه روشهای درصد پیشرفت پروژه

16

روشهای محاسبه وزن فعالیت ها

تحلیل درصد پیشرفت پروژه

11

مفهوم درصد پیشرفت پروژه

5

تحلیل منحنی پیشرفت

6

محاسبه درصد پیشرفت توسط نرم افزار و مشکلات محاسبه درصد پیشرفت

ارزیابی عملکرد پروژه به روش ارزش حاصله

11

فعالیت کارگاهی : محاسبه شاخص های کلیدی عملکرد

21

سنجش ها در روش ارزش حاصله

9

برآورد تا تکمیل پروژه

10

مفاهیم پایه روش ارزش حاصله (1)

21

مفاهیم پایه روش ارزش حاصله (2)

5

مفاهیم پایه روش ارزش حاصله (3)

معرفی ارائه کننده

سیامک حاجی یخچالی
دکتر سیامک حاجی یخچالی
عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران

در حال حاضر عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی، دانشگاه تهران هستم و در زمینه ارائه مشاوره و آموزش به سازمانها و صنایع مختلف فعالیت می کنم. دکتری مهندسی صنایع دارم و دوره فوق دکتری خود را در دانشگاه (UCL) University College London (چهارمین دانشگاه برتر دنیا بر اساس رتبه‌بندی سال ۲۰۰۹) در زمینه مدیریت پروژه گذرانده‌ام. مقالات عملی مختلفی در حوزه مدیریت پروژه در مجلات معتبر علمی نظیر European Journal of Operational Research ارائه کرده ام و چندین کتاب با عناوین “مدیریت پروژه فرآیندگرا”، “راهنمای پیاده سازی سریع گستره دانش مدیریت پروژه”، “مفاهیم پایه زمانبندی پروژه” و “استاندارد مدیریت پورتفولیو” در حوزه مدیریت پروژه تالیف کرده ام.

نظرات کاربران
4.1

سارا ضیغمی
خلاقیت و ظهور شبوه جدید و کارا
SG Group
تلاش مستمر، احساس مسئولیت اجتماعی عالی،پیکیری نتیجه بخش و هدفمند
Reza Kamali
بیان شیوا و تسلط بر مفاهیم مدرس
امیر صدیقی
سلام فوق العاده حرفه ای بیان ساده و روان و دقیق و درست مطالب
ارزو جعفری
ارایه روان و منسجم مطالب بسیار عالی
محمد تقی امینی
بیان شیوا و ساده تسلط بر مطلب بسیار خوب - البته مشکل صدا برداری و فیلم برداری وجود دارد اما با زحمات کل تیم قابل تحسین است
میثم نائینی
بسیار عالی و پرمحتوا
مهدی مهدی خانی
استفاده از این دوره از نظر کاربردی به درد مهندسین عمران خواهد خورد
امیرحسین سرسنگی
خیلی آموزش خوبی بود استاد به این خوبی...
بهمن آقا محمدی
اشراف و تسلط کامل استاد به مباحث طرح شده
عباس عارف طاهر
خیلی ممنون بابت ارائه مطالبتون . برای افرادی که در حال کار در پروژه ها میباشند بسیار مفید بود.
افشین کساییان
سلام و احترام باتوجه به اینکه مطالب نمایش داده شده از پاور پوینت واضح نیستند و بسیاری از قسمت های دوره قابل درک نمی باشد لطفا ترتیبی اتخاذ فرمایید که فایل پاور پوینت به هر طریقی که امکان دارد در اختیار علاقه مندان قرار گیرد. با سپاس
محمود بهمنی
با سلام خیلی از زمان کلاس ها زمان پرت هست که مفید نیست که می توان با تنظیم و ادیت بهینه کرد