کامپیوتر و فن‌آوری

آموزش کامپیوتر و فن‌آوری های روز دنیا
فناوری یا تکنولوژی مجموعه‌ای از شگردها، ابزارها، دستگاه‌ها، ماده‌ها و فرآیندهای گره‌گشایی است که دشواری‌های زندگی انسان را کاهش می‌دهند. تکنولوژی یا فناوری به معنای کاربرد منظم معلومات علمی و دیگر آگاهی‌های نظام یافته برای انجام وظایف عملی است. بر همین اساس، فناوری از دانش و مهندسی دیرینه‌تر است. به بیان ساده‌تر، فناوری کاربرد عملی دانش و ابزاری برای کمک به تلاش انسان و توسعه جوامع بشری است. شاید امروزه بسیاری از افراد نسبت به عوارض پیشرفت فناروی و تکنولوژی، نگرانی‌هایی داشته باشند؛ اما در کل، پیشرفت تکنولوژی سبب پیشرفت انسان در اکثر زمینه‌‌ها شده است. از ساده‌تر شدن رفع نیازهای انسانی تا پیشرفت فلسفه. اما آنچه که می‌تواند پیشرفت تکنولوژی و برخورد ما با آن را بهینه‌تر نماید، آگاهی ما نسبت به تکنولوژی و روند آن است. بر همین اساس نسبت به آن قسمت از فناوری که ما در زندگی خود درگیری شدیدی با آن داریم، باید یاد بگیریم و آگاه باشیم.