3 گروه نیکوکاری «همگام»

گروه نیکوکاری «همگام»

http://hamgamcharity.org/

همراه و همگام با نیازمندان

گروه نیکوکاری «همگام» بصورت خودجوش و پیرو چند سال فعالیت‌های پراکنده در زمینه ارائه خدمات عامل‌المنفعه، توسط کارکنان شرکت چارگون و جمعی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی از ابتدای سال 1390 فعالیت‌های مستمر خود را بصورت رسمی آغاز نمود و اکنون پس از گذشت یکسال، بعنوان موسسه‌ای در شرف تاسیس مشغول به کار می‌باشد. عمده درآمد این مجموعه از محل کمک‌های نقدی کارکنان شرکت چارگون و حمایت‌های متفرقه خیرین می‌باشد. هر چند در ابتدای راه فعالیت‌های «همگام» بصورت پراکنده شامل تهیه مایحتاج مراکز و موسسات مشابه، پرداخت کمک هزینه تحصیلی، شناسایی کودکان نیازمند و تهیه بسته‌های عیدی و مدرسه و دیگر بسته‌های مناسبتی می‌شد اما امروز پس از تجربه گذشته، سیاست‌گذاری کلان آن به سمت حمایت تحصیلی و ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی به کودکان و نوجوانان جهت فراهم آوردن زمینه خودشکوفایی آنها است. به این ترتیب بیشتر درآمد آن صرف تامین نیازمندی‌های آموزشی، فرهنگی، تحصیلی و … کودکان و نوجوانان مستعد و حمایت از فعالیت‌های مراکز و موسسات مشابه می‌گردد. همچنین با توجه به بودجه سالیانه، هر ساله تعدادی از دانشجویان مستعد کم درآمد بصورت غیرمستقیم تحت تکفل تحصیلی این مجموعه قرار می‌گیرند. حامیان این مجموعه بالغ بر 300 نفر می‌باشند.. همچنین تیم اجرایی آن متشکل از افراد داوطلبی است که هر روز به تعداد آنها افزوده می‌شود و در اجرای طرح‌ها یاری‌رسان همگام می‌شوند.