کمک برای ایجاد «وب یاد»

در صورتیکه دارای دانش و توانمندی مناسب برای تدریس در زمینه تخصصی خود هستید، اما امکانات لازم را برای تهیه محتوای آموزشی (ویدیویی) ندارید، ما در کنار شما هستیم و به شما کمک می کنیم.


موضوع های مورد نیاز وب‌یاد

در صورتیکه شما در هریک از موضوعات مورد نیاز وب‌یاد توانایی ارائه دوره آموزشی را دارا هستید


کارهایی که شما باید انجام دهید

شما برای استفاده از خدمات فیلمبرداری و تدوین باید فرم زیر را تکمیل کرده و مستندات لازم را به ما ارائه کنید. پس از آن ما با شما تماس خواهیم گرفت و پس از هماهنگی اولیه، قرار جلسه ضبط را با شما تنظیم خواهیم کرد. مواردی که شما لازم است، ارائه کنید عبارتند از :

 • طرح «وب یاد»

  در این طرح موضوعات، بخشها و سرفصلهای اصلی باید مشخص شوند. اینکه آموزش مورد نظر شما چه اجزایی دارد. برای نمونه می توانید این طرح «وب یاد» را ببینید و طرح خود را در همین قالب ارائه دهید

 • سوابق آموزشی و حرفه‌ای

  که همان فایل رزومه شما خواهد بود


هزینه

در صورتیکه شما تمایل به ایجاد وب‌یاد رایگان داشته باشید، خدمات ما نیز رایگان خواهد بود و هزینه‌ای برای شما ندارد. در صورتیکه مایل به ایجاد وب‌یاد درآمدزا باشید، نسبت سهم شما از درآمدهایی وب‌یادی که ساخته‌اید 50% خواهد بود. ضمناً تیم وب‌یاد در پذیرفتن یا نپذیرفتن همکاری اختیار دارد


فرم

 • نام و نام خانوادگی
 • آدرس ایمیل
 • تلفن
 • نام وب یاد
 • نام وب یاد
 • نوع وب یاد: درآمدزا- رایگان
 • فایل طرح «وب یاد»
 • فایل رزومه