ماموریت وب‌یاد

ماموریت وب‌یاد، گسترش آگاهی، دانایی و مهارت در جامعه از طریق ایجاد امکان یاددهی و یادگیری الکترونیکی برای همه است

وب‌یاد با امکانات بی نظیر خود این امکان را برای همه ایجاد می‌کند که بتوانند دانش خود را به صورت آنلاین و در قالبهای متنوع منتشر کرده و در اختیار همه قرار دهند. از طرف دیگر تمامی کاربران اینترنت، قادرند با وب‌یاد، مطالب مختلفی را در موضوعات گوناگون یاد بگیرند. به عبارت دیگر، وب‌یاد ایجاد دموکراسی در یادگیری است.