1 مدیران ایران

مدیران ایران

http://modiriran.ir/

ارائه دهنده آموزشها و محصولات مدیریتی

مدیران ایران با تمام وجود تلاش می کند تا خدماتی شایسته ی مدیران ایران به آنها عرضه کند و برای رشد، پویایی و تعالی مدیران ایران فضایی مناسب فراهم کند. مدیران ایران یک رویای بزرگ است ؛ برای مدیران ایران و برای ایران … هدف مدیران ایران از ارائه این خدمات : 1. انتقال دانش و تجربه ی روز دنیا به مدیران اندیشمند ایرانی و کمک به رشد و تعالی مدیران ایران در ابعاد مختلف 2.فراهم کردن فضايي صميمانه و مناسب براي تبادل دانش و تجربه ي مديران ایران و علاقمندان به موضوعات مرتبط با مديريت مدیران ایران در این راستان خدمات و محصولات آموزشی متنوعی را نیز به جامعه مدیران ایران تقدیم کرده است . مدیران ایران ، پل ارتباطی بین مدیران دیروز ، امروز و فردای ایران زمین است . مدیران ایران حلقه ی ارتباط مدیران ایران است و مدیرانی شایسته برای ایرانمان می خواهد. حضور تمام مدیران دلسوز و متعهد و اهل دانش ایران زمین را در هر کجای دنیا که باشند در جمع مدیران ایران استقبال میکنیم .