رضا اکبری

رضا اکبری

16 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

سبک زندگی ارزش آفرینانه
سلام بسیار بر خود وظیفه می دانم در کسوت شاگردی از زحمات و خدمات ارزشمند استاد علی ملاباقر تقدیر و تشکر نمایم.