میلاد جلیلیان

میلاد جلیلیان

13 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مانند  ناپلئون فکر کنیم  ،  به روش سقراط تصمیم بگیریم
سلام .با سپاس از مطالب مفید و نحوه ارائه گیرا