احسان میرسعیدی

احسان میرسعیدی

4 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بیست تا سی سالگی از زبان شاهین طبری و امیر مهرانی
صحبت های امیر مهرانی و شاهین طبری نکته های بدیع و آموزنده خیلی خوبی داشت. از بچه های وب یاد و این عزیزان خیلی ممنون ام :)