شیرین بیات

شیرین بیات

کارشناسی ارشد

18 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

چگونه متن هایی اثربخش برای وب سایت بنویسیم؟
بسیار جامع و کاربردی با مثال های عالی که درک موضوع را برای کاربر راحتتر می کرد
بازاریابی اینترنتی از الف تا ی
اطلاعات عالی و جامع استاد و آموزش قسمت ها به صورت نموداری