محبوبه کریمیان

محبوبه کریمیان

11 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مدیریت موثر زمان
سلام ممنون
تغییر در مسیر زندگی
بسیار عالی بود.
شناخت توانایی ها
بسیار آموزنده بود.مثالی که زددید از افراد ایده پرداز و اجرایی برای من خیلی جالب بود چون من هم فردی ایده پردازم و هم فردی اجرای ولی یه نقطه ضعف دارم که وسط کار اون را رها می کنم در حالی که می دونم اگه ادامه بدم چه مشکلاتی و چه موفقیتهای در انتظارمه !هیچ وقت هم نتونستم دلیل این اتفاق را بفهمم میدوارم با یاداشت کردن احساسات خوب و بدم بتونم به جواب این چرا برسم.