فرزین ذوقی

فرزین ذوقی

17 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آموزش جامع نرم افزار ارائه PowerPoint
تسلط کامل استاد و دسته بندی عالی
آموزش جامع نرم افزار صفحه گسترده  Excel
تسلط استاد برنامه و زبان ساده و روان
آموزش جامع نرم افزار ویرایشگر متنی Word
خیلی عالی عالی بود بهترین آموزشی بود که من از ورد دیده بودم بی صبرانه منتظر بقیه آموزش آفیس هستم آقای سوری هم مسلط به نرم افزار هستن و هم خیلی قدرت بیان خوبی دارن