حبیب کریمی

حبیب کریمی

کارشناسی

15 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

زبان بدن در مذاکرات
سلام.با تشکر ارائه خوب . کاربردی مفید بود.
مانند  ناپلئون فکر کنیم  ،  به روش سقراط تصمیم بگیریم
سلام.میشد کامل تر و با مثال های بیشتر همراه باشد.
تغییر در مسیر زندگی
جانا سخن از دل ما میگویی.
آموزش‌های فراوان، یادگیری اندک
عالی بود. من هم دچار این مشکل شده ام.انباشط اطلاعات دارم ولی عمل و کارایی نداشت