امیر ملکی

امیر ملکی

14 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

کار و تصمیم گیری گروهی
چقدر کم گوی و گزیده گویی رو رعایت کرده بودید. عالی!
زیبایی چیست؟
یه موضوع عالی و بکر و خاص. همونطور که باید باشه! ارائه هم به لحاظ محتوا و هم شکل خیلی زیبا بود (البته اگر از تغییر اسلایدها بگذریم). پایان بندی هم عالی بود