ضیاء شیخ الاسلامی

ضیاء شیخ الاسلامی

کارشناسی ارشد

15 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

زن باشیم یا مرد؟
محمدرضا شعبانعلی همیشه صداش شنیدنیه و اگه تصویرش هم که باشه همه چی تمومه :)
زیبا ساختن خود برای خلق و دیدن زیبایی‌ها
خیلی عالی بود: خودمون رو بزرگ ببینیم و تجسم کنیم. بزرگ فکر کنیم.
بیست تا سی سالگی از زبان شاهین طبری و امیر مهرانی
امیر مهرانی همیشه برایم الهام بخش بوده. به خصوص تو این وبیاد که از رویا صحبت کرد. از تیم وبیاد بابت ضبط این جلسه تشکر می کنم.