محمد فخری

محمد فخری

13 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

چهار اصل اساسی برای کارآفرینی
عالی بود جناب مهندس لطفا ادامه بدین
آشنایی با ارگونومی
بسیار مفید بود...اما برای شروع لطفا ادامه بدین
ذهن زیبا داشتن
زیبایی ذهن را شناساند.
زیبا ساختن خود برای خلق و دیدن زیبایی‌ها
بسیار عالی و کاربردی و امید بخش