احسان محمدی

احسان محمدی

کارشناسی

49 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بیست تا سی سالگی از زبان دکتر فرضی پور
دانستن‌ نکات جالب و مفیدی که در این وب یاد آقای دکتر رحیم فرضی پور مطرح کردند برای هر فردی مفید هست (حتی برای کسانی که سن سی سالگی را رد کرده‌اند)