سجاد سلیمانی

سجاد سلیمانی

11 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مدیریت موثر زمان
در زمانی کوتاهی، کلیات لازم برای مدیریت زمان بیان شد.
زن باشیم یا مرد؟
نکته ی بسیار مهم و ظریفی که به بهترین شکل ممکن ارائه شد
آموزش‌های فراوان، یادگیری اندک
موضوع مهم که می توانست جامع تر بیان شود