محمد کردی

محمد کردی

کارشناسی

5 وب‌ياد شرکت کرده

طراح و مجری تاسیسات برق و مکانیک هستم

نظرات کاربر در وب یاد ها

بینش اقتصادی برای همه
ارایه سرفصلعای کاربردی وو فن بیان خوب
مبانی بازار مالی
مطالب کاربردی خوبی ارائه گردید
مدیریت پروژه در یک نگاه
با تشکراززحمات مسولین سایت وب یاد شغل بنده پیمانکاریست و درمورد مدیریت پروژه کم و بیش مطالعه دارم ؛ مطالب ارایه شده برای شخص من یادآوری و درحکم فایل بندی در ذهنم را داشت .