محمد درخشانفر

محمد درخشانفر

40 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

چگونه استارت آپ خود را راه اندازی کنیم؟
بهترین مفیدترین وکاربردی ترین وب یادی که تا بحال دیده ام دست شما درد نکنه استاد شیوه کارتان عالی بود
آشنایی با قانون کار
حجم مسائل کارو تامین اجتماعی حداقل نیاز به ده ساعت کلاس داردکه نکاتی باقی مانده