محبوبه خادمی

محبوبه خادمی

کارشناسی

11 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

چگونه متن هایی اثربخش برای وب سایت بنویسیم؟
ممنون...واقعا کاربردی بود. :-)
مانند  ناپلئون فکر کنیم  ،  به روش سقراط تصمیم بگیریم
ممنون از اینکه این فایل رو تهیه کردید و به اشتراک گذاشتید .