مجید رضائی راد

مجید رضائی راد

دکترا

3 وب‌ياد شرکت کرده

نویسنده، مترجم، استاد و پژوهشگر