کیومرث آذری

کیومرث آذری

10 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آموزش سخنرانی و فن بیان
مممنون خیلی عالی و مفید بود...
تغییر در مسیر زندگی
بسیار جالب بود. منتظر وب یاد بعدی شما و سپاس از تلاش شما
هم خدا، هم خرما؟
بسیار جالب بود. منتظر وب یاد بعدی شما و سپاس از تلاش شما
روشهای نوین بازاریابی
با تشکر از زحمات بسیار آموزنده بود. کیومرث أذری