ابوالفضل رجب زاده جرجافکی

ابوالفضل رجب زاده جرجافکی

کاردانی

2 وب‌ياد شرکت کرده

علاقه مند به کارافرینی و داشتن کسب و کار شخصی