پرویز علوی

پرویز علوی

12 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
مختصر و مفید و بدون تعارف اضافه بود.