محمود بهمنی

محمود بهمنی

5 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

رهنمود پروژه النا
با سلام خیلی از زمان کلاس ها زمان پرت هست که مفید نیست که می توان با تنظیم و ادیت بهینه کرد