کاظم حیدری

کاظم حیدری

30 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آموزش‌های فراوان، یادگیری اندک
مفید و جالب. در عین خلاصه بودن دارای اطلاعات