رضا یوسفی روزبهانی

رضا یوسفی روزبهانی

کارشناسی ارشد

7 وب‌ياد شرکت کرده

کارشناسی ارشد لجستیک و زنجیره تامین از دانشگاه خاتم و عاشق یادگیری کاربردی هستم.

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آموزش جامع نرم افزار صفحه گسترده  Excel
بسیار عالی وباکیفیت بود