میلاد بهراد

میلاد بهراد

9 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

تغییر در مسیر زندگی
کیفیت ضبط جای بهتر شدن داشت استفاده از انیمیشن خالی از لطف نیست باعث مهیج شدن آموزش میشه.
آموزش‌های فراوان، یادگیری اندک
صداهای اضافه مثه باد و اذان مشخص بود
کار و تصمیم گیری گروهی
عالیه بهتر ازین نمیشه