امید اکبری

امید اکبری

کارشناسی ارشد

15 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

زیبایی چیست؟
ملاک بنده هماهنگی ارائه دهنده با مطلب ارایه شده است و چون شخصیت زیبایی در آقای مهرانی دیدم وب یادشون که در مورد زیبایی بود خیلی خوشایند بود به نظرم ، با آرزوی سلامت و موفقیت برای شما و تمام کسانی که حال آدمو خوب میکنند با مطالب پربارشون
هم خدا، هم خرما؟
خیلی عالی بود جناب پررنگ ، استفاده کردم واقعا ، برقرار باشید