محمد حسین اردبیلی

محمد حسین اردبیلی

کارشناسی ارشد

9 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مغز و  تصمیم گیری
با سلام و تشکر از زحمت جناب آقای دکتر بسیار مختصر و مفید بود منتظر ادامه موضوع هستیم