علی حسینی

علی حسینی

21 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

تغییر در مسیر زندگی
من خیلی یاد گرفتم از این دوره
زیبایی چیست؟
من همیشه از ارائه های امیر مهرانی لذت می برم
شناخت رفتار انسان
وب یاد جالبی بود ممنونم جناب آقای حبیبی
مانند  ناپلئون فکر کنیم  ،  به روش سقراط تصمیم بگیریم
خیلی ممنون از این وب یاد خوبتون استفاده کردم