ایمان محمدی

ایمان محمدی

14 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مدیریت موثر زمان
خیلی عالی بود ، ساده ،سریع ، کامل