شهریار نوبهار

شهریار نوبهار

4 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بیست تا سی سالگی از زبان شاهین طبری و امیر مهرانی
جا داشت که یک مقدار سوالات بهتری پرسیده بشه و مصاحبه یک مقدار کلیشه‌ای و تکراری نشه.