مهدی کلهر

مهدی کلهر

10 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

چگونه متن هایی اثربخش برای وب سایت بنویسیم؟
خیلی عالی و خوب بود کاش مثال کاربردی بیشتر زده میشد ...