محمد تقی امینی

محمد تقی امینی

27 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

معاملات آتی در بورس کالای ایران
تسلط بر مطلب - هنر آموزش - تفکیک خوب مطالب - استفاده از هنر سخنرانی حرکات مناسب بدن -
رهنمود پروژه النا
بیان شیوا و ساده تسلط بر مطلب بسیار خوب - البته مشکل صدا برداری و فیلم برداری وجود دارد اما با زحمات کل تیم قابل تحسین است
ذهن زیبا داشتن
روان و زیبا اندیشه را بیان کردید
مدیریت پروژه در یک نگاه
خلاصه بسیار مفیدی بود متشکرم