علی معصوم بیگی

علی معصوم بیگی

کارشناسی ارشد

20 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آشنایی با قانون کار
سلام و سپاس سطح آمورش زیاد بالا نبود خیلی ابتدایی بود