حامد نوگیدری

حامد نوگیدری

کارشناسی

49 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

سبدگردانی و صندوق های سرمایه گذاری در بورس
عالی بود مختصر و مفید ممنون
چهار اصل اساسی برای کارآفرینی
کوتاه و مفید بود. خیلی ممنون
ذهن زیبا داشتن
عالی و ساده و زیبا بود