مرضيه السادات متوليان

مرضيه السادات متوليان

13 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مبانی مدیریت دانش
واقعا ممنون، توضیحات بسیار عالی و کاربردی بود.