هادی روزبهانی

هادی روزبهانی

11 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

آشنایی با هنر دوبله
دوره جالبی بود و ممنونم که برای اولین باردر ایران درمورد دوبله به رایگان ویدیو ضبط کردید
هم خدا، هم خرما؟
خسته نباشید. لذت بردم عالی و جالب بود. خدا قوت
کارگاه داستان نویسی
تشکر فراوان امیدوارم بازهم شاهد چنین کارهای مثبتی باشیم