احسان تعدادی

احسان تعدادی

کارشناسی ارشد

16 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

۷ عادت مردمان موثر
عالی بود ممنون از این وب یاد خوب