امیرحسین ماندگار

امیرحسین ماندگار

18 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مقدماتی بر فرنچایز
خلاصه و خوب بود... امیدوارم در ادامه کاملتر هم ارایه شود
رهبری اثر بخش تیم های کاری
ارزش آموزشی کمتر ولی تجربی بسیار بالایی داشت
چهار اصل اساسی برای کارآفرینی
سادگی بیان ،‌ خلاصه بودن و مفید بودن